Home » Arbetspsykologisk utredning - inför yrkesval by Ulla-Britt Selander
Arbetspsykologisk utredning - inför yrkesval Ulla-Britt Selander

Arbetspsykologisk utredning - inför yrkesval

Ulla-Britt Selander

Published 2014
ISBN :
Paperback
161 pages
Enter the sum

 About the Book 

Många böcker har skrivits om rekrytering och urval till olika befattningar i arbetslivet. Dessa fokuserar i huvudsak på hur man hittar rätt person till en specifik tjänst. Den här boken tar ett annat perspektiv, att hitta rätt jobb till enMoreMånga böcker har skrivits om rekrytering och urval till olika befattningar i arbetslivet. Dessa fokuserar i huvudsak på hur man hittar rätt person till en specifik tjänst. Den här boken tar ett annat perspektiv, att hitta rätt jobb till en specifik person. Många upplever det svårt och komplext att välja yrke. Yrkeslivet ska ta tillvara resurser och intressen och även ge möjlighet till utveckling. Detta gäller den som gör sitt första yrkesval men även den som senare i livet behöver byta yrkesinriktning. Det kan t.ex. gälla personer som har någon typ av funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver byta arbete. Boken beskriver den arbetspsykologiska utredningen (APU) som är en metod för att underlätta yrkesvalet och utgår från aktuell forskning som berör personlighet, begåvning och intressen. APU är en systematisk och beprövad metod för att fatta genomarbetade beslut när det gäller utbildning och arbete.